Boban Voštić


trener-boban-vosticOsobni podaci

Ime i prezime : Boban Voštić
Datum i mjesto rođenja: 11.09.1982. Rijeka
Adresa: Adresa Ruhčev put 7, 51 211 Matulji
Telefon: +385 99 2146343
E-mail: bobanvostic@gmail.com

Igračka karijera
1990. – 2000. god. VK Opatija

Trenerska karijera
2004. – 2016. god. – Viši trener uzrasnih kategorija Vaterpolo klub Primorje Erste bank Rijeka

2000. – 2004. god.  – Trener uzranih kategorija Vaterpolo klub Opatija

Obrazovanje
Stručni prvostupnik trenerske struke, Kineziološki fakultet , Zagreb