Program

Tehničko tjedni program

Tehnički program pripremljen je sa svrhom pravilnog praćenja pokreta u vodi kod djece koja sudjeluju u radu kampa.

DAN 1. (2 treninga) – 2h bazen (Testiranje plivačke tehnike i rada s loptom)

 

DAN 2. (2 treninga) – 2h bazen i pokazne vježbe na suhom (trbuh leđa baza)

 

DAN 3. (1 trening) – 2h bazen + Video

 

DAN 4. (2 treninga) – 2h bazen

 

DAN 5. (2 treninga) – 2h bazen i pokazne vježbe na suhom (trbuh leđa baza)

 

DAN 6. (1 trening) – 2h bazen + Izlet

Imajući u obzir vrli kratak period, program je usmjeren na temeljne kretnje u vaterpolu kroz horizontalne i vertikalne pokrete te osnovne vježbe u obrani, napadu i tranziciji vaterpolo igre. Naglasak će biti na položaj nogu kroz sve dijelove plivačkih kretnji sa loptom i bez nje.

Edukacija

Rad u Kampu bit će prvenstveno didaktički: cilj je mladom atleti omogućiti da shvati što radi, zašto, gdje griješi i kako greške ispraviti.

Trening 2x dnevno

Rad u kampu će biti složen jer će se trenirati dva puta dnevno gdje će se raditi programski sa više trenera i edukatora u bazenu.

Prevencije od ozljeda

U radu kampa, djeca će biti educirana sa osnovama zagrijavanja prije samog ulaska u bazen i same prevencije protiv ozljeda (vježbe sa elastičnim gumama i vježbama).

Napredak

Praćenje, objašnjavanje, primjeri, pregledavanje videa, bit će putevi za pružanje mogućnosti poboljšanja kvalitete. U radu kampa učestvuju i svi voditelji grupa ( instruktori ).

Osigurana je prisutnost minimalno tri trenera koji omogućuju provedbu cjelokupnog tehničkog programa.